Arama:

Ankraj nedir?

Genel olarak ankraj, bir bağlantı elemanı ya da inşaat demirinin, beton gibi başka malzeme, ortam ya da eleman içerisine sokulup  sabitlenmesidir. Bu aynı zamanda çelik ankraj olarak adlandırılmaktadır.

Ankraj nerede kullanılır?

Ankrajlar güçsüz zeminlerde çökmeye engel olmaktadırlar. Örneğin yerin altına inşa edilen otoparklarda veya yeraltı ulaşım güzergahlarında kullanılmaktadırlar. Yine barajlarda yükseltme amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca denizin kıyı şeridine vuran dalgalarının iskelelere zarar vermemesi amacıyla ankrajlar tercih edilmektedir. Deprem ve sismik vakalarda oluşabilecek can kayıplarının önüne geçmek için kullanılmak zorundadır. Aynı zamanda mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesinde, yapılara taşıyıcı elemanlar eklenmek istendiğinde ankraj uygulamaları tercih edilmektedir.

Derin kazı yapılan bölgenin etrafındaki yapılara zarar vermeden güvenliğini sağlamak üzere öngermeli ankraj (geçici) ve kalıcı ankraj uygulanmaktadır. İnşaat alanında açılan çukurun kapatılana kadar su basması gibi durumları önlemek amaçlı geçici ankraj uygulanmaktadır.

Kalıcı ankraj ise açıkta kalan derin kazıların desteklenmesi için kullanılmaktadır. Teknik kurallar yönünden titizlikle yaklaşılması gereken bir yöntemdir. Aksi halde ilerleyen zaman içerisinde büyük sorunlara yol açabilmektedir.

Öngermeli ankrajın uygulama aşamaları şu şekildedir.

  • Delgi işlemi projedeki ölçülere göre 10-30 derecelik açılarla yapılmaktadır.
  • Çelik halatlar 3 veya 6’lı şekilde serbest boy ve kök boyu olmak üzere hazırlanmaktadır.
  • Kuyularda su olması durumunda kılavuz sistemi ile su çamur arındırılmaktadır.
  • Halatları temizlenen kuyu içinde bulundurulmaktadır,
  • Açılan kuyular kaliteli çimentolarla enjeksiyonlanmaktadır.
  • Kafa, ankraj plakası, grip elemanları montajlanarak germe işlemine yapılmaktadır.
  • Projede belirtilen yüklerde germe makinesi ile gergiler yapılarak işlem tamamlanır.

 

Ankrajın Faydaları

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki derin kazılar güvenli ve daha ekonomik olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla arka dolgu ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Olası beklenmedik sorunlarla karşılaşılması durumunda alternatif çözümlere alt yapı sağlamaktadır. Sorumlular geçici sistem olan yapıyı, kalıcı yapının bir parçası gibi rahatlıkla kullanırlar.
Yatayda kazı alanı azalmakta böylece inşaat alanına yakın bulunan bina, yol, elektrik, su vb. şebeke tesisatlarının zarar görmesi engeller. Dolayısıyla çaplı kazı alanlarında zeminde zedelenme azalmaktadır.

 


Diğer Yazılar