Arama:

Ankraj, taban alanda belli bir açıyla açılmış olan deliğe beton enjeksiyonu yapılmasıdır. Bu işlemde kullanılan öngerdirme özel çelik halatlar, dayanıklı ve korozyona karşı korumalıdır. Ayrıca saplama olarak da bilinmektedir. Ankrajlar, yapı elemanlarını betona tutturma ve demirleme amaçlı kullanılırlar. Bu nedenle bu elemanlar üzerine uygulanan gerilme kuvvetini tabana iletirler.

Ankraj nasıl yapılır
Ankraj beton enjeksiyonu

Ankrajlar Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Ankrajlar zayıf tabanlarda çökmeye engel olmak için kullanılmaktadır. Örneğin yerin altına inşa edilen araç otoparklarında veya yeraltı ulaşım güzergahlarında kullanımı önemlidir. Ayrıca barajlarda yükseltme için kullanılmaktadır. Benzer şekilde denizin kıyı şeridine vuran dalgalarının iskelelere zarar vermemesi amacıyla tercih edilmektedir. Hayatımızın gerçeği deprem ve sismik vakalarda oluşabilecek can kayıplarının önüne  geçmek için kullanılmaktadır.

 

Ankraj Çeşitleri

Kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılırlar.

Pasif ankrajlar; zeminin ankraja hareket etmesi ile yük taşırlar. Ön germeli ankrajlar ise büyük hareketleri daha uygun oranlara düşürmektedir. Bu nedenle yapıya veya zemin yüzey levhasına çekilerek kullanılmaktadır.

Öngermeli ankrajlar; geçici ve kalıcı ankrajlar olarak ikiye ayrılırlar.
Geçici ankrajlar; inşaat sırasında uygulanır ve kısa süreli olarak fayda sağlar. Kullanım ömrü yaklaşık iki yıldır.

Kalıcı ankrajlar ise genelde yapı ve kazı alanlarında kullanılmaktadır. Ve ortalama kullanım ömürleri 75 – 100 yıl arasındadır.

Ankrajların parçaları; ankrajın deliği, çelik halat, kafa, plaka, grip (kama), merkezleyici, ayırıcı, koruge boru, enjeksiyon, ankrajın köküdür.

Ankrajın Faydaları

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki derin kazılar güvenli ve daha ekonomik olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla arka dolgu ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca olası beklenmedik sorunlarla karşılaşılması durumunda alternatif çözümlere alt yapı sağlamaktadır. Bu nedenle sorumlular geçici sistem olan yapıyı, kalıcı yapının bir parçası gibi rahatlıkla kullanırlar.
Yatayda kazı alanı azalmakta böylece inşaat alanına yakın bulunan bina, yol, elektrik, su vb. şebeke tesisatlarının zarar görmesi engeller. Dolayısıyla çaplı kazı alanlarında zeminde zedelenme azalmaktadır. Sonuç olarak zayıf tabanların çökmesine karşı kullanılmaktadır.

Ankrajlar hakkında daha fazla bilgi almak için “ankrajlar nasıl yapılır” ve “ankraj çeşitleri” yazılarımızı da buradan ulaşabilirsiniz.

 


 

Ankrajlar Hakkında Benzer Yazılar