Arama:

Ankraj ve Zemin Ankrajı nedir?

Zemine yerleştirilen çelik oluşumun öngerme nedeniyle oluşan gerilimi zemine iletilerek direnme kabiliyetini arttırmaya ankraj denir. Zemindeki deliklere güçlü çubuklar (toron) veya çok sayıdaki çubuklar (tendon) çimento ile sabitlenir. Diğer uçları ise plakalar vasıtasıyla duvarlara bağlanmaktadır. Derin kazılarda perde beton arkasındaki zeminin direnme gücü arttırılarak zemin ankrajı ile güvenliliği arttırılmaktadır.

 

Zemin Ankrajları

Zemin ankrajı 3 ana kısımdan meydana gelmektedir.

 • Ankraj kafası, zeminde açılan deliklere yerleştirilen tendon kök bölgeye enjeksiyonla yerleştirilir. Tendonların bağlantı yapıldığı kısımlara ankraj kafası denilmektedir. Bu kısımlara hidrolik sistemler ile öngerme uygulanmaktadır. Germe kafası, sıkıştırıcı – kama, taşıyıcı plaka gibi parçalardan oluşmaktadır.
 • Serbest ankraj boyu, ankraj kafası ve ankraj kökü arasındaki bölgedir. Bu bölgede yer alan tendon veya toronlar plastik bir malzeme ile sarılmaktadır. Bu mazlemeye koruyu yaka denir. Amacı, ankrajda uygulanan enjeksiyonun serbest boy içinde yer alan halatlara ulaşmadan kök kısma erişimini sağlar.
 • Ankraj kökü, delik açılan kısım ile serbest boy arası olan, halatların enjeksiyon ile doldurulmasından oluşan kısımdır.

Zemin ankrajı nasıl yapılır

 

Zemin Ankrajı  Nasıl Yapılmaktadır?

Derin kazı yapılan bölgenin etrafındaki yapılara zarar vermeden güvenliğini sağlamak üzere öngermeli ankraj (geçici ankraj) ve kalıcı ankraj uygulanmaktadır. İnşaat alanında açılan çukurun kapatılana kadar su basması gibi durumları önlemek amaçlı geçici ankraj uygulanmaktadır.

Kalıcı ankraj ise açıkta kalan derin kazıların desteklenmesi için kullanılmaktadır. Teknik kurallar yönünden titizlikle yaklaşılması gereken bir yöntemdir. Aksi halde ilerleyen zaman içerisinde büyük sorunlara yol açabilmektedir.

Öngermeli ankrajın uygulama aşamaları şu şekildedir.

 • Delgi işlemi projedeki ölçülere göre 10-30 derecelik açılarla yapılmaktadır.
 • Çelik halatlar 3 veya 6’lı şekilde serbest boy ve kök boyu olmak üzere hazırlanmaktadır.
 • Kuyularda su olması durumunda kılavuz sistemi ile su çamur arındırılmaktadır.
 • Halatları temizlenen kuyu içinde bulundurulmaktadır,
 • Açılan kuyular kaliteli çimentolarla enjeksiyonlanmaktadır.
 • Kafa, ankraj plakası, grip elemanları montajlanarak germe işlemine yapılmaktadır.
 • Projede belirtilen yüklerde germe makinesi ile gergiler yapılarak işlem tamamlanır.

Öngermeli Ankraj nerelerde kullanılmaktadır

 • Düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı ve kaymaya karşı emniyetinin alınmasında,
 • Yeraltı yapılarının direnme kabiliyetinin arttırılmasında,
 • Yapıların sismik dayanıklılığının arttırılmasında,
 • Barajların yükseltilmesinde
 • Dalgakıran ve iskelelerde gemilerin verdikleri yükün dağıtılmasında kullanılmaktadır.

 

Diğer Yazılar